NEWS

News From Us
18.5.2015 - MTMD Workshops

MTMD 8. Çalıştayı


20 Ekim 2011 tarihinde kaybettiğimiz üyemiz ve İ.T.Ü. Makina Fakültesi üyelerinden Prof. Dr. F. Taner Özkaynak anısına düzenlediğimiz 8. Çalıştayımız 15-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında Eskişehir Rixos Hotel' de yapıldı.  Üyelerimiz, çeşitli dernek ve vakıf temsilcileri, danışman, müşavirlik firmaları ve sektörel tedarikçilerden oluşan 25 kişilk katılımla gerçekleştirilen çalıştayımızda 'Yurt Dışı Alternatif Pazarlar, Yeni Çalışma Alanları ve Ekonomik Sorunlar' konusu üzerinde çeşitli görüşler ortaya kondu ve sunumlar yapıldı. Çalıştay sonunda bu konularda yapılabilecek eylemler hakkındaki öneriler 25 ana başlıkta  toplandı:

MTMD 8. ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU                                                       17-05-2015

 1. Afrika pazarı için yatırımcı ve müteahhitler ile birlikte ortak çalışma yapılması gerekir.
 2. Türk Müteahhitler Birliği (TMB)  ile daha yakın ilşkiler kurulmalı bu konuda çalışma grubu kurulmalıdır.
 3. Üyelerimizin TMB üye olması için girişimlerde bulunması tavsiye edilmiştir.
 4. Yurt dışı pazarlar için diğer kardeş dernekleri ile birlikte bir çalışma grubu kurulmalıdır.
 5. İngiltere’ de HVCA, Rusya‘ da  ABOC, APİK  gibi yurt dışı kardeş dernekler ile ortak çalışmalar yapılmalı ve bu konuda dernekte yurt dışı ilişkiler komisyonu kurulmalıdır. RITIB, Rus-Türk iş adamları birliği gibi derneklerle ilişki kurmak faydalı olacaktır.
 6. Şartnameleri  doğru okuyan FIDIC sözleşmelerini yorumlayabilen, talep (claim) konusunda donanımlı proje yöneticileri yetiştirilmelidir.
 7. Nitelikli ünversitelerden mezun öğrencileri sektörümüze kazandırmak için çalışmalar yapılmalı. Ayrıca sektörde çalışan mühendisler için meslek içi eğitim kursları verilmelidir (proje yönetimi, claim manegement, şantiye yönetimi, BIM gibi konularda).
 8. Petrokimya yatırımlarında özellikle plant room gibi HVAC ağırlıklı işlerde daha etkin olabilmek için üyelerimizi bilgilendirme ve PIM - plant information management konularında üyelere eğitim verilmesi faydalı olacaktır.
 9. Enerji çevrim santrallarında gerek tasarım gerek uygulama anlamında, TTMD ve MTMD üyelerinin daha aktif olarak çalışmalar yapması.
 10. Mevcut binaların mekanik tesisatlarının yenilenmesi konusunda gerek tasarımcı, gerek satıcı, gerek yüklenici anlamında büyük bir pazar vardır. Bu konuda yeni bir çalışma grubu kurulabilir.
 11. TÜİK verilerine göre yaklaşık 1.280.000.000 USD ‘lik bir pazar da üyelerimiz 160.000.000 usd’ lik bir iş yapmışlar yani pazarın % 13 ü üyelerimiz tarafından yapılmış. Mevcut pazarı üyelerimiz niçin değerlendiremiyor araştırılması lazım.
 12. İSİB ile birlikte çalışma yapılmalı, ihracat birliği sağlanmalı.
 13. Dış pazarlarda tanıtım için devlet desteği araştırılmalı ve bu destekler kullanılmalı.
 14. CLIMAMED 2015 (10-11 Eylül 2015, Fransa - Nice) ‘e katılım yararlı olacaktır. İSİB ile eşgüdümlü stant açmak tavsiye edildi.
 15. Dernek için uzun vadeli stratejiler oluşturulmalıdır.
  • Dış müteahhitellerin belirlenmesi – Dış İlişkiler Komisyonu,
  • Eğitim Komisyonu- iş gücü,
  • Gelişen Teknolojiler Komisyonu (hızlı inşaat yöntemleri, v.b.)
 16. Ülkemizdeki Çinli firmaların yaptığı çalışmaları takip etmek  yararlı olacaktır.
 17. Yurt dışında uygun oranlı kredi temini yapılabileceği belirtildi örneğin Danimarka’dan çok düşük faiz oranı ile kredi temin edilebileceği ifade edildi.
 18. TURSEF kredileri hakkında kısa bilgi verildi.
 19. Rusya‘ da 2018 yılında yapılacak dünya futbol turnuvası için  8 adet stadyum, Katar‘ da ki 2022 dünya kupası için  20 adet stadyum inşaatının yapılacağı bildirildi.
 20. Endüstriyel işlerdeki yabancı mekanik uygulayıcı firmaların çalışmaları örnek olarak incelenebileceği belirtildi (Renco - İtalya, Esco- İtalyan ama Monaco’ da kurulu).
 21. Özellikle körfez ülkelerinde ve bazı yurt dışı ülkelerde, elektrik - mekanik işlerin birlikte yapılması tercih edilmektedir. Dolayısıyla iş birliği hedeflenmelidir.
 22. Mühendisler için “hukuk bilgisi ve ikna diplomasisi‘ nin önemli olduğu vurgulandı. Eğitim hedeflenmelidir.
 23. Alternatif pazar ve ülke araştırmalarında üç kriterin önemli olduğu belirtildi;
  • Ülkelerin ithalat oranları,
  • Ülke büyüme oranları,
  • Gelişmekte olan ülkeler (15 adet örnek ülke var)  esas alınarak hedefler çıkarılmalıdır.
 24. Türkiye’ de mevcut 600 sanayi tesisi için enerji verimliliği etüd  çalışması hazırlandığı ve 2016 içinde tamamlanacağı belirtildi. Etüd çalışmalarının Birleşmiş Milletler UNIDO Fonu tarafından finanse edildiği belirtildi.
 25. Tasarım ve müşavir firmaların yaptığı projelerin takip edilmesi ve üyelerle paylaşılması istendi.


300x200

Etkinlikler1

MTMD ve sektörel etkinlikler takvimini burad bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Etkinlikler Takvimi