MTMD

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği Komisyonları

Komisyonlar

EĞİTİM KOMİSYONU
Başkan: Tayfun Yöndem
Komisyon Üyeleri: Önder Polat, Tunç Karakaya

Öncelikle meslek içi eğitimi, daha sonraki süreçte sektör içi eğitimi gündemine almayı planlayan Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği'nin, münferiden veya diğer meslek organizasyonları ile işbirliği içinde düzenleyeceği eğitim çalışmalarının, web seminerlerin, video serilerinin organizasyonlarını gerçekleştirir.YAYIN KOMİSYONU
Başkan: Hüseyin Erdem
Komisyon Üyeleri: Cemil Ceran, Rauf Nas, Mehmet İkiz

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği'nin kuruluş amacı ve misyonu ile örtüşen, mesleğin gelişimine katkı koyabilecek, yasal prosedürler, yenilikçi teknik uygulamalar ve benzeri konularda yayınların yazım, düzenleme, yayına hazırlık ve kontrolü sürecini yönetir.

 • ALT KOMİSYONLARI

  DW 144 SECOND EDITION YAYIN KOMİSYONU
  Başkan: Ersin Gökbudak
  Komisyon Üyeleri: Mustafa Bilge, İrfan Çelimli, Cihan Akbulut, Çiğdem Akbulut

  BORU TESİSATI KİTABI YAYIN KOMİSYONU
  Başkan: İbrahim Karakaş
  Komisyon Üyeleri: Önder Boyalıklı, İrfan Çelimli, Barış Şevketbeyoğlu


ÜYE İLİŞKİLERİ KOMİSYONU
Başkan:
İbrahim Biner
Komisyon Üyeleri: Murat Suiçmez, Gökçe Aşkın

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği'nin Üye Kabul Yönetmeliği'ne uygun yeni üyeler kazanarak gelişmesi, güçlenmesi için girişimlerde bulunur. Mevcut üyelerin birbiri ile daha yakın ilişkiler içinde bulunması ile derneğin kurum içi iletişim gücünü artırmaya, böylelikle ortak sorunlara çözüm arayışlarında daha fazla verim elde edilmesine çalışır. Bunun için üyeleri bir araya getirecek sosyal etkinlikler düzenler, kurum içi bültenler hazırlar.

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği'nin yılda bir kez düzenlediği çalıştay; mesleğin önemli sorunlarını ve gündemini konu alır. Mayıs ayı içinde yapılan çalıştay programının hazırlığı, organizasyonu Üye İlişkileri Komisyonunun görev ve yetki alanıdır.


YURT DIŞI İLİŞKİLER KOMİSYONU
Başkan: 
Komisyon Üyeleri:

Uluslararası eşdeğer kuruluşlarla ilişki kurulması, geliştirilmesi ve gerekirse bölgesel ve dünya çapında birliklere üye olunması çalışmalarını yürütür. Yurtdışı pazarlar konusunda envanter çalışması yapar ve çevresel ülkelerde is yapan mekanik müteahhitlik firmalarıyla görüşerek sorunlar ve pazar hedeflerini belirler,  FIDIC ile ilişkilerinin geliştirilmesini sağlar.
 

YURT DIŞI İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU
Başkan: Fevzi Durgun
Komisyon Üyeleri: Üzeyir Uludağ, Ertan Gülmen, Osman Arı

Üye firmaların yurt dışı projeleri ve yatırımlarında destek olacak bölge ve ülke bilgilerine ilişkin çalışmalar yapmak.


HAK TALEBİ KOMİSYONU
Başkan: Mustafa Bilge
Komisyon üyeleri: Mehmet Ali Bozyel, Şinasi Karoğlu, Tuncay Ayhan, Alper Taşel (Danışman)

Amaç ve hedefleri:

 1. Özellikle Claim Management ( Talep Yönetimi) konusunda sektörde yeni bir algı yaratılması , bu amaçla iş veren ve ana yüklenicilere yönelik talep yönetimi konusunda toplantılar düzenlenmesi.
 2. Sektör dergilerinde konu ile ilgili röportaj  verilmesini ve makale yayınlanmasını teşvik etmek,
 3. Üyelerimize yönelik talep yönetimi konusunda kurs ve seminerler verilmesi,
 4. Bu konuda uzman  danışman bir avukat tutulması, avukattan bu eğitimlerin ve seminerlerin düzenlenmesi konusunda destek alınması,
 5. Tek taraflı yapılan sözleşmeler konusunda daha önce derneğimiz tarafından yapılan çalışmaları gündeme getirip,  "Silivri  Çalıştayında"  hazırlanan tip sözleşmenin revize edilip tekrar kamuoyu ile paylaşılması,
 6. FIDIC sözleşmeleri ile ilgili eğitim toplantısı yapılması.


URGE / HİSER KOMİSYONU
Başkan: Gürkan Arı
Komisyon üyeleri: Aykut Aslan, Mehmet Uzel, İrfan Çelimli


İŞGÜCÜ (ADAMxSAAT HAZIRLAMA) KOMİSYONU
Başkan: Maksut Baltacı
Komisyon Üyeleri: Barış Şevketbeyoğlu, Mehmet Şen, Barış Yeşilbaş, Cemil Ceran, Burak Yargıcı

 

TÜZÜK KOMİSYONU
Başkan: İsmet Mura
Komisyon Üyeleri: 

 

KİK (COMMISSIONING) KOMİSYONU
Başkan: Mustafa Bilge
Komisyon Üyeleri: Cihan Akbulut

300x200

Yayınlarımız

Yayınlar, önemli bilgiler ve faydalı web bağlantıları bulabileceğiniz Bilgi Bankamızı mutlaka inceleyiniz.

Yayınlar için tıklayınız