HABERLER

Bizden, Sektörel ve Basından Haberler
23.3.2015 - Bizden Haberler

Merkezi Sistemler Yuvarlak Masa Toplantısı


Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından Tesisat Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu organizasyonuyla Merkezi Sistemler konusunda Yuvarlak Masatoplantısı 18 Mart 2015 Çarşamba günü saat 18.00’de MMO İstanbul Şube’de yapılmıştır.  Merkezi Sistemler konusu, bir masa etrafında toplanan uzmanlarla soru-cevap biçiminde etraflıca görüşülmüş ve toplantıda edinilen bilgiler derlenerek daha sonra dergide yayınlanacaktır. 

 • Merkezi sistemler nedir?
 • Kabiliyetleri nedir?
 • Nasıl uygulanır?
 • Bugünkü ve gelecekteki yeri nedir?

Konularının görüşüldüğü toplantıya Ahmet ARISOY (Oturum Yöneticisi), Sarven ÇİLİNGİROĞLU, Kani KORKMAZ, İrfan ÇELİMLİ, Galip TEMİR, Zeki ARSLAN, Ozan ATASOY katılmıştır.

Katılımcıların görüş bildirdiği konular aşağıda belirtilmiştir:

 • Sarven ÇİLİNGİROĞLU: Merkezi sistemlerin tanımı, gruplanması.Günümüzde yeni gelişen kavramlar nZEB, sürdürülebilir binalar, yüksek verimli binalar, yeşil binalar gibi kavramlarla merkezi sistemler hangi ölçüde bağdaşıyor? Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilişkilendirilebilir mi? Tasarımcı yönünden Merkezi sistemler tasarımcının önünü açıcı ve tasarımı zenginleştirici ve geliştirici mi?
   
 • Kani KORKMAZ: Günümüzde en çok uygulanan sistemler, avantajları, uygulama alanları. Ülkemizdeki ve Dünyadaki Uygulamaların karşılaştırılması.
   
 • Ozan ATASOY: Pazardaki eğilim nedir? Bu sistemlerin Türkiye'de üretim durumu nedir? Mevcut Yasal  Yeterlilik ve eksikliklerin görüşülmesi.
   
 • İrfan ÇELİMLİ: Merkezi Sistem Uygulamalarındaki  sorunlar nelerdir? Bu sistemlerin kısıtları nelerdir?
   
 • Galip TEMİR: Gelişme hangi yönlerde olabilir?
   
 • Kani KORKMAZ: Güvenilir teknik veriler var mı? Mühendisler açısından bu sistemler nasıl değerlendirilebilir? 
   
 • Zaki ARSLAN: Yönetmelikler, MİEM (meslek içi eğitim merkezi, eğitim sürecinde  verilmesi  gereken başlıklar) tarafından sürdürülen eğitimler, Mekanik Tesisat alanında yayınlar açısından bir değerlendirme.


300x200

Etkinlikler

MTMD ve sektörel etkinlikler takvimini burada bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Etkinlikler Takvimi