HABERLER

Bizden, Sektörel ve Basından Haberler
11.6.2017 - Bizden Haberler

10. YILIMIZA GİRERKEN


Sivil Toplum Örgütlerinin önemini vurgulayarak başlamak isterim 10. Yıl kutlamamıza! 6. Genel Kurulumuzda, Divan Başkanımız Sayın İsmet MURA ‘nın açış konuşmasındaki 10. Yıl hatırlatması çok önemliydi. Derneğimizin  kuruluşundan bugüne geçen 10 Yıl içinde, acı ve tatlı anılar, deneyimlerle dolu bir süreç yaşandı. Özetle kuruluş tarihçemizi aşağıdaki şekilde özetlemek isterim;
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) 2006 Çalıştay Sonuç Bildirgesinde yer alan ‘’ Uzman grupların bir araya gelerek dernekleşme” fikrinden yola çıkarak; TTMD İstanbul Temsilciliği‘ ne bağlı  çalışan dokuz üyeli Müteahhitler Komisyonu üyelerinden Sn. Ersin GÖKBUDAK, Sn. İsmet MURA ve Sn. Recep YILDIZ tarafından ‘’Geçici - Kurucu Komisyon’’ oluşturulmuştur. Bu komisyonun 2007 yılı içindeki çalışmalarının sonucu olarak ve 17 firma temsilcisinin katkıları ve katılımıyla, MEKANİK TESİSAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ ‘nin tüzüğü 12 Haziran 2007 tarihinde dernekler masası tarafından onaylanarak,  MTMD hayata geçmiştir. Sırasıyla geçmiş beş dönem başkanlarımız;
Ersin GÖKBUDAK, İsmet MURA, Recep YILDIZ, M. Mürşit ÇELİKKOL, Mustafa BİLGE ve beraberinde görev alan tüm arkadaşlarımıza, Kurucu irademize, Denetim ve Onur kurullarımıza şükranlarımı sunuyorum. Başlangıçtan bugüne aramızdan ayrılan üyelerimiz;
Prof. Dr. Taner ÖZKAYNAK (TETİSAN), Hakan ALTEPE(EKİN Müh.), Tufan TUNÇ(TUNÇ TESİSAT) meslektaşlarımızı saygıyla anıyorum.
Bayrağı daha yükseğe taşımak üzere 6. Dönem kurulları olarak yoğun çalışmalarımıza başlamış durumdayız. Önümüzdeki dönemde dernek tanıtımını ve etkinliğini arttırmayı hedefliyoruz. Yayın, kurumsallaşma, eğitim, talep yönetimi, sözleşmeler, URGE(Uluslarası Rekabeti Geliştirme), yurt dışı pazar araştırmaları, uluslarası eşdeğer derneklerle ortak çalışma, sosyal sorumluluk projeleri v.b. konularında çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Tabii şunu da memnuniyetle belirtmek isterim ki, 6. Genel Kurulumuzda yaptığımız tüzük değişikliği ile her tüzel üye firmamızdan ikinci asıl üye katılımı ile  çalışmalarımız hızla zenginleşecek ve üretimlerimiz artarak devam edecektir.
Çalıştığımız işkolu gerçekten çok zor ve risklerle dolu bir alan maalesef! Zira üretim alanımız olan her bir şantiye; farklı işveren yapısı, farklı bir ortam, farklı bir yapı, değişken özellikler, farklı iklim koşulları ve bunun gibi onlarca kontrol edilmesi güç parametreleri içermektedir. Daha önemli  iki sorun da; ‘’Haksız Rekabet’’ ile ‘’Aşırı Rekabet’’ koşulları olup, işkolumuzda birçok firmanın  kapanmasına  ve  birçok meslektaşımız işini kaybetmesine neden olmaktadır. Ayrıca da Ülkemiz koşullarında yoğun olarak yaşadığımız finansman sorunlarına dikkat çekmek isterim. İşin finansman yükünün İşveren yerine Yüklenici olan bizlere yıkılmaya çalışılması kabul edilemez bir durumdur. Yüklenici ve/veya Altyüklenici olarak karşılaştığımız en temel sorunlarımızdan bir diğeri de;  ‘’ Ağır Sözleşme Şartları’’  dır. Zira uluslarası sözleşmelerden  farklı olarak, ülkemizde maalesef İşveren/Yatırımcı ‘ yı aşırı ve orantısız olarak koruyan ağır sözleşme şartları gün geçtikçe artmaktadır.  Halbuki Uluslarası arası alanda geçerli olan ve  FIDIC (Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu- Federation Iternationale des Ingenieurs Conseils ) olarak adlandırılan tip sözleşmelerin (Bina ve Bayındırlık İşleri Uluslararası Federasyonu” tarafından müştereken hazırlanmış ve 1957 yılında yayınlanmış)  ülkemizde de geçerli kılınması zorunludur.  Günümüzde çoğu sözleşmelerde gereğinden fazla teminat mektubu istekleri, malzeme bedellerinin ödenmeyip, montaj sonrasına bırakılması(İhzarat vermeme!) ve vadeli geç ödeme koşulları, yüklenicileri mağdur duruma sokmaktadır.
İşte saydığım bu nedenlerle MTMD olarak, kriterlerimize uygun benzer kuruluşları aramıza katarak, üye sayımızı daha da güçlendirmek ve  tüm sektör bileşenleri ile bir araya gelerek çözüm yolunda gerekli adımlar atmak hedeflerimiz artarak devam edecektir. Bugüne kadar olduğu gibi Ulusal Tesisat Sektörümüzle kaynaşarak ve de yön vererek çalışmalarımızı sürdürme kararlılığı içinde olacağız.
Geleceğimizi şekillendirmek ve rekabet koşullarını yakalayabilmek için Özhedeflerimizi (Vizyonumuzu) ve Özgörevlerimizi (Misyonumuzu) dönem içinde güncellememiz kaçınılmazdır. Zira logaritmik olarak gelişen teknolojiye başka türlü ayak uydurmak mümkün olmayacaktır.  Bunlara bağlı olarak kurumlarımızda görev alan teknik ve idari personellerimizin daha yüksek nitelikte olması yönünde eğitim ve öğrenim çalışmaları yapılmalı ve nitelikli personelin gelmesi için maddi-manevi cazibe koşullarının yaratılması yönünde girişimler yapılmalıdır.
 Sonuç olarak 10. Yılımızın, tüm üyelerimize ve çalışanlarımıza kutlu olmasını diliyorum. Geçmiş deneyimlerimiz ışığında, geleceği birlikte inşa edeceğiz. Ayrıca tüm sektörel derneklere, Vakıflara ve sektör paydaşlarımıza da, derneğimize verdikleri desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyor ve gelecekte de birlikte eşgüdümlü çalışma gayreti içinde olacağımızı teyit ediyorum.
 
Saygılarımla,

İrfan ÇELİMLİ,
MTMD 6. Dönem Yönetim Kurulu Adına.300x200

Etkinlikler

MTMD ve sektörel etkinlikler takvimini burada bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Etkinlikler Takvimi