MTMD

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği Komisyonları

Komisyonlar

EĞİTİM KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri: Tayfun Yöndem, Tunç Karakaya

Öncelikle meslek içi eğitimi, daha sonraki süreçte sektör içi eğitimi gündemine almayı planlayan Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği'nin, münferiden veya diğer meslek organizasyonları ile işbirliği içinde düzenleyeceği eğitim çalışmalarının, web seminerlerin, video serilerinin organizasyonlarını gerçekleştirir.


YAYIN KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri: Hüseyin Erdem, Mehmet İkiz

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği'nin kuruluş amacı ve misyonu ile örtüşen, mesleğin gelişimine katkı koyabilecek, yasal prosedürler, yenilikçi teknik uygulamalar ve benzeri konularda yayınların yazım, düzenleme, yayına hazırlık ve kontrolü sürecini yönetir.

 

  • Arıtma Kitabı Alt Çalışma Grubu:

       Başkan : Nihal Sevindik

      Komisyon Üyeleri: C. Fırat Türe, İbrahim Karakaş, Nihal Sevindik, Sema Çelebi, Şerife Köse 

  • Şantiye El Kitabı Alt Çalışma Grubu : 

        Başkan : Mustafa Bilge 

        Komisyon Üyeleri : İbrahim Karakaş, İsmet Mura, Mürşit Çelikkol

 

ÜYE İLİŞKİLERİ KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri: Aytuğ Yarmaz, Sinan Şahin

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği'nin Üye Kabul Yönetmeliği'ne uygun yeni üyeler kazanarak gelişmesi, güçlenmesi için girişimlerde bulunur. Mevcut üyelerin birbiri ile daha yakın ilişkiler içinde bulunması ile derneğin kurum içi iletişim gücünü artırmaya, böylelikle ortak sorunlara çözüm arayışlarında daha fazla verim elde edilmesine çalışır. Bunun için üyeleri bir araya getirecek sosyal etkinlikler düzenler, kurum içi bültenler hazırlar.

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği'nin yılda bir kez düzenlediği çalıştay; mesleğin önemli sorunlarını ve gündemini konu alır. Mayıs ayı içinde yapılan çalıştay programının hazırlığı, organizasyonu Üye İlişkileri Komisyonunun görev ve yetki alanıdır.
 

YURT DIŞI İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri: Uğur Münir Başıtaş, Sinan Şahin

Üye firmaların yurt dışı projeleri ve yatırımlarında destek olacak bölge ve ülke bilgilerine ilişkin çalışmalar yapmak.


HAK TALEBİ KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri: Mehmet Ali BozyelEmre Neidim (Avukat), Mustafa Bilge

Amaç ve hedefleri:

  1. Özellikle Claim Management ( Talep Yönetimi) konusunda sektörde yeni bir algı yaratılması , bu amaçla iş veren ve ana yüklenicilere yönelik talep yönetimi konusunda toplantılar düzenlenmesi.
  2. Sektör dergilerinde konu ile ilgili röportaj  verilmesini ve makale yayınlanmasını teşvik etmek,
  3. Üyelerimize yönelik talep yönetimi konusunda kurs ve seminerler verilmesi,
  4. Bu konuda uzman  danışman bir avukat tutulması, avukattan bu eğitimlerin ve seminerlerin düzenlenmesi konusunda destek alınması,
  5. Tek taraflı yapılan sözleşmeler konusunda daha önce derneğimiz tarafından yapılan çalışmaları gündeme getirip,  "Silivri  Çalıştayında"  hazırlanan tip sözleşmenin revize edilip tekrar kamuoyu ile paylaşılması,
  6. FIDIC sözleşmeleri ile ilgili eğitim toplantısı yapılması.

İŞGÜCÜ (ADAMxSAAT HAZIRLAMA) KOMİSYONU
Başkan: Barış Yeşilbaş
Komisyon Üyeleri: Tayfun Yöndem, Cemil Ceran, Hüseyin Erdem, Mehmet İkiz

Mekanik Tesisat sektöründeki güncel gelişmleri takiben,  Adam saat hesaplamalarında mevcut duruma uyumlaştıma çalışmaları yapmak.

TÜZÜK KOMİSYONU
Başkan: İsmet Mura
Komisyon Üyeleri: İrfan Çelimli

Gerekli görülen durumlarda tüzükte yapılacak değişikliklerle ilgili çalışma yapmak

İKLİM KRİZİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri: Murat Suiçmez, Şinasi Karaoğlu

MTMD İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik Komisyonu; sıfır enerjili binaların yaygınlaştırılması ve Paris Anlaşması’na bağlı 2030-2050 hedeflerinin ülkemizde gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmalara katkı verilmesi, karbon ayak izinin azaltılmasıyla sürdürülebilir üretimin geliştirilmesi, MTMD üyelerinin ve sektörün yeşil üretim ve yapılaşmaya yönelik farkındalığının arttırılmasını amaçlamaktadır. 
 

300x200

Kitaplarımız

Yayın Komisyonumuz tarafından hazırlanan kitaplarımızı mutlaka inceleyiniz.

Kitaplarımızı incelemek için tıklayınız