MTMD - Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği

Üyelik Hakkında

Üyelik Ne Sağlar ?

MTMD - Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği'nin kuruluş amacı, Türk Mekanik Tesisat sektörünü ülkemizde ve yurtdışında en iyi şekilde temsil etmek, Sektörün yurtiçinde ve yurtdışındaki gelişmesine Türkiye’nin en güçlü Mekanik Tesisat Firmalarını kucaklayarak üye topluluğundan aldığı güçle çok önemli katkılar koymak ve üyelerinin her türlü sorunlarını ulusal ve uluslararası platformlarda çözmeyi amaçlamış sivil toplum kuruluşudur.

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneğine üye olmanın sağlayacağı avantajlar özetle şunlardır;

MTMD üyelerinin ortak sorunlarına çözüm üretmek için yurtiçinde ve dışında en üst düzey yetkili makamlara kadar ulaşır ve lobi gücünü gereğinde çalışma gruplarından aldığı teknik destekle veya diğer sivil toplum örgütleri ile ortak hareket ederek arttırmak suretiyle seferber eder.

Üyelerinin yurtiçindeki ve dışındaki pazar paylarını arttırmak üzere reklam ve halkla ilişkiler ağırlıklı promosyon etkinlikleri yapar. Bu kapsamda lobi, medya ile ilişkiler, reklam, özel tanıtım etkinlikleri, CD, katalog, film vb. malzemenin üretim ve dağıtımı dahil olmak üzere çok çeşitli tanıtım işlevlerini yerine getirir.

MTMD dış ve iç pazardaki fırsat ve tehditlere ilişkin olarak: gözlemevi, AR-GE ve iletişim merkezi fonksiyonlarını yerine getirir. Bu çerçevede, ihale duyuruları dahil olmak üzere pazardaki mevcut ve olası gelişmelerle ilgili olarak çeşitli kaynaklardan derlediği bilgileri üyelerine web sitesi aracılığı ile ulaştırır ve ayrıca bilim ve araştırma kuruluşları ile işbirliği içerisinde yaptırdığı araştırmaların sonuçlarını üyelerine iletir.

Rekabet güçlerini arttırmak üzere üyelerine belirli dönemlerde uyguladığı anketler ile belirlediği eğitim ihtiyaçları doğrultusunda ortalama ayda bir kez olmak üzere eğitim programları düzenler.

MTMD üyelerinin 3. kişi ve kurumlar karşısında haklarının savunulmasına destek verir. Birlikten güç doğar felsefesi ile hareket eden MTMD üyeleri, oluşturdukları çalışma gruplarında gerektiğinde firmalarından profesyoneller görevlendirerek haklarını arar ve sektör adına çözüm üretirler.

300x200

Üyelik Başvuru

Üyelik başvuru işlemleri için aşağıdaki dokümanları kullanabilirsiniz.
Sorularınız için lütfen derneğimiz ile irtibata geçiniz.

MTMD Üye Kabul Yönetmeliği

MTMD Üyelik ve Firma Başvuru Formu

MTMD Onursal Üye Başvuru Formunu

MTMD Üyelik Bilgi Formu Aydınlatma Metni

MTMD Onursal Üye Bilgi Formu Aydınlatma Metni