YAYINLAR

Yayınlar

KitapMutfak Havalandırma Sistemleri Şartnamesi DW / 172 Genişletilmiş 2. Baskısı Yayınlandı

Bina Mühendisliği Hizmetleri Derneği (BESA) tarafından hazırlanan DW 172 Mutfak Havalandırma Tesisatı kitabının genişletilmiş 2. baskısının orijinal çevirisini yayınlayarak sektörün hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemiz klima ve havalandırma tesisatı anlamında büyük bir boşluğu dolduracağına düşündüğümüz bu kitap en kısa zamanda tasarımcı, imalatçı ve uygulayıcı firmaların bir baş ucu kitabı olacağına inanmaktayız. İklimlendirme ve havalandırma konularında standart veya şartname eksikliğini benzeri kabul görmüş yayınları da Türkçeye çevirerek tasarımcı, uygulayıcı, müşavir veya yatırımcı arasında bir köprü oluşmasına katkı sağlama çalışmalarımız devam etmektedir.

Doğa Yayıncılık tarafından baskıya hazırlanan kitabın çevirisi ise;İbrahim Biner, Ela Uysal Eres ve Ozan Karagöz tarafından yapıldı.

Toplam yirmi beş bölümden oluşan kitapta, ayrıntılı çizimler, tablolar ve resimler de yer alıyor. Kitapta bulunan bölümlerin içerikleri ise şöyle; Giriş, Tasarımdan Önce Dikkate Alınacak Konular,  Tasarım Kriterleri,  Davlumbaz Boyutları, Egzoz Hava Debileri, Besleme Havası, Davlumbaz Türleri, Havalandırmalı Tavanlar, Emiş ve Besleme Havası Bağlantıları, Malzemeler, Uygulama Tekniği, Yüzey Temizleme, Yağ Filtreleme, Davlumbaz Aydınlatması, Hava Kanalı Tesisatı Montaj Fanlar, Ses Sönümleme, Damperler, Yangın Söndürme, Su ve Enerji Dağıtım Üniteleri, Koku Kontrolü, Isı Geri Kazanımı, Test, İşletmeye Alma ve Doğrulama, Temizlik ve Bakım.

 

Sac Kanal İmalat ve Montaj İşleri Teknik Şartnamesi DW/144 Genişletilmiş 2. Baskısı Yayınlandı

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği (MTMD)’nin kuruluş amacı ve çalışma konularına uygun olarak; gerek imalatta gerekse uygulamada, hava kanallarındaki belirsizlikleri gidermek, standart haline getirmek için sac kanal imalat ve montaj işleri teknik şartnamesi olan DW/144’ün genişletilmiş 2. baskısı çıktı. “Düşük, Orta ve Yüksek Basınçlı/Hızlı Hava Kanalı Sistemleri İçin Sac Kanal İmalat ve Montaj İşleri Teknik Şartnamesi DW/144”, mekanik tesisat sektöründe çalışan tasarımcı, imalatçı ve uygulamacıların el kitabı olarak her zaman başvurulabilecek bir yayın olarak imalatın yanı sıra testler konusunda şantiye şeflerine ve kontrol mühendislerine de önemli kolaylıklar sağlayacak.

Doğa Yayıncılık tarafından baskıya hazırlanan kitabın çevirisi ise; Ersin Gökbudak, Dr. Mustafa Bilge, İrfan Çelimli, Cihan Akbulut, Çiğdem Akbulut, Nilgün Eren, Ela Uysal Eres ve Ozan Karagöz tarafından yapıldı.

Toplam sekiz bölümden oluşan kitapta, ayrıntılı çizimler, tablolar ve resimler de yer alıyor. Kitapta bulunan bölümlerin içerikleri ise şöyle; “Tasarımcı tarafından hava kanalı yüklenicisine verilecek teknik bilgiler”, “Standartlar”, “Dikdörtgen kanallar”, “Dairesel kanallar”, “Yassı oval kanallar”, “Askılar, taşıyıcılar ve destekler”, “Genel” ve “Ekler”.