YAYINLAR

Yayınlar

KitapElektromekanik Askı ve Destek Sistemleri El Kitabı

2020 Aralık ayında yayınlanan 5 no'lu Boru ve Bağlantı Elemanları El Kitabı hazırlanırken, sektör bileşenlerinden gelen istekler sonrasında yaptığımız değerlendirmeler sonucu, Elektromekanik Askı ve Destek Sistemleri’nin ayrı
bir çalışma olarak hazırlamasının daha uygun olacağı öngörüldü. Bu yayın için yine önceki yayında olduğu gibi, üç makina mühendisi Serdar UZGUR, İbrahim KARAKAŞ ve İrfan ÇELİMLİ’den oluşan Yayın Komisyonu olarak çalışma yapılmıştır. Ancak çalışmanın tamamen üretimi ve hazırlanması, Sayın Serdar UZGUR tarafından gerçekleştirilmiş
olup, diğer komisyon üyeleri ise, düzenlenme ile redaksiyon çalışmaları konularında destek olmuşlardır. İlk etapta yayın içeriği taslak olarak hazırlanmış ve sektör bileşenlerinden görüş istenmiştir, sonrasında ön içerik iskeleti kurularak üretim çalışmaları başlamıştır. Bu süreçte, destek veren firmalar ile komisyon üyeleri arasında çok sayıda toplantılar düzenlenerek yayın rotası ve içeriği tanımlanmıştır. Kasım 2020 tarihi itibariyle çalışmalar başlamış ve 2021 Mayıs ayında tamamlanmıştır. Diğer yayınlarımız gibi sektörümüze ücretsiz olarak armağanımızdır.

Kitap için tıklayınız

 

Tesisat Boru ve Bağlantı Elemanları El Kitabı

Bu el kitabının hazırlanmasında, The BESA (Eski adı ile HVCA)’nın TR/20@2003 (Part 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 “Installation and Testing of Pipework Systems”) yayınları -kuruluşun izniyle- rehber olarak alınmıştır. Ancak bu kaynak yayınların birebir tercümesini aktarmak yerine gerekli bilgileri alarak gerek ülkemiz, gerekse yaygın kullanımdaki uluslararası standartlardan (EN, USA vb.) da yararlanarak, özgün bir el kitabı hazırlanmıştır. TR 20’de olmayan, Yangın, Basınçlı Hava gibi boru devreleri de bu yayın içine dahil edilmiştir. Ayrıca yine ilgili TR 20 dokümanlarında olmayan, boru tasarımı ve uygulaması ile ilgili birçok ek bilgi başka kaynaklardan derlenerek bu yanına eklenmiştir.

Kitap İçin Tıklayınız

Mutfak Havalandırma Sistemleri Şartnamesi DW / 172 Genişletilmiş 2. Baskısı Yayınlandı

Bina Mühendisliği Hizmetleri Derneği (BESA) tarafından hazırlanan DW 172 Mutfak Havalandırma Tesisatı kitabının genişletilmiş 2. baskısının orijinal çevirisini yayınlayarak sektörün hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemiz klima ve havalandırma tesisatı anlamında büyük bir boşluğu dolduracağına düşündüğümüz bu kitap en kısa zamanda tasarımcı, imalatçı ve uygulayıcı firmaların bir baş ucu kitabı olacağına inanmaktayız. İklimlendirme ve havalandırma konularında standart veya şartname eksikliğini benzeri kabul görmüş yayınları da Türkçeye çevirerek tasarımcı, uygulayıcı, müşavir veya yatırımcı arasında bir köprü oluşmasına katkı sağlama çalışmalarımız devam etmektedir.

Doğa Yayıncılık tarafından baskıya hazırlanan kitabın çevirisi ise;İbrahim Biner, Ela Uysal Eres ve Ozan Karagöz tarafından yapıldı.

Toplam yirmi beş bölümden oluşan kitapta, ayrıntılı çizimler, tablolar ve resimler de yer alıyor. Kitapta bulunan bölümlerin içerikleri ise şöyle; Giriş, Tasarımdan Önce Dikkate Alınacak Konular,  Tasarım Kriterleri,  Davlumbaz Boyutları, Egzoz Hava Debileri, Besleme Havası, Davlumbaz Türleri, Havalandırmalı Tavanlar, Emiş ve Besleme Havası Bağlantıları, Malzemeler, Uygulama Tekniği, Yüzey Temizleme, Yağ Filtreleme, Davlumbaz Aydınlatması, Hava Kanalı Tesisatı Montaj Fanlar, Ses Sönümleme, Damperler, Yangın Söndürme, Su ve Enerji Dağıtım Üniteleri, Koku Kontrolü, Isı Geri Kazanımı, Test, İşletmeye Alma ve Doğrulama, Temizlik ve Bakım.

Kitap İçin Tıklayınız

Sac Kanal İmalat ve Montaj İşleri Teknik Şartnamesi DW/144 Genişletilmiş 2. Baskısı Yayınlandı

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği (MTMD)’nin kuruluş amacı ve çalışma konularına uygun olarak; gerek imalatta gerekse uygulamada, hava kanallarındaki belirsizlikleri gidermek, standart haline getirmek için sac kanal imalat ve montaj işleri teknik şartnamesi olan DW/144’ün genişletilmiş 2. baskısı çıktı. “Düşük, Orta ve Yüksek Basınçlı/Hızlı Hava Kanalı Sistemleri İçin Sac Kanal İmalat ve Montaj İşleri Teknik Şartnamesi DW/144”, mekanik tesisat sektöründe çalışan tasarımcı, imalatçı ve uygulamacıların el kitabı olarak her zaman başvurulabilecek bir yayın olarak imalatın yanı sıra testler konusunda şantiye şeflerine ve kontrol mühendislerine de önemli kolaylıklar sağlayacak.

Doğa Yayıncılık tarafından baskıya hazırlanan kitabın çevirisi ise; Ersin Gökbudak, Dr. Mustafa Bilge, İrfan Çelimli, Cihan Akbulut, Çiğdem Akbulut, Nilgün Eren, Ela Uysal Eres ve Ozan Karagöz tarafından yapıldı.

Toplam sekiz bölümden oluşan kitapta, ayrıntılı çizimler, tablolar ve resimler de yer alıyor. Kitapta bulunan bölümlerin içerikleri ise şöyle; “Tasarımcı tarafından hava kanalı yüklenicisine verilecek teknik bilgiler”, “Standartlar”, “Dikdörtgen kanallar”, “Dairesel kanallar”, “Yassı oval kanallar”, “Askılar, taşıyıcılar ve destekler”, “Genel” ve “Ekler”.

Kitap İçin Tıklayınız