MTMD

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği - Tarihçesi

MTMD Tarihçesi

MTMD, Türk Tesisat Mühendisleri Derneğinin bünyesinden doğmuş, tüzel kişilerin oluşturduğu bir yapıdır. Türk Tesisat Mühendisleri Derneğinin Kasım 2006 Abant’ta yapılan “Tesisat Mühendisliğinin Bugünü ve Geleceği” konulu çalıştayı sırasında, mekanik tesisat taahhüdü iş kolunda yaşanan aksaklıkların giderilerek, mesleğin sağlıklı ve sürdürülebilir gelişmesini sağlamak amacıyla, “TTMD İstanbul Müteahhitler Komisyonu”na, tesisat müteahhitlerini biraraya getirecek bir birliğin tesisi görevi verildi. Mekanik tesisat taahhüdü uygulaması yapan tüzel kişilikleri bir çatı altında toplayan bir meslek organizasyonunu tesis etmek için çalışmalarını sürdüren komisyon, dernek tüzüğünü hazırladı ve 12 Nisan 2007 tarihinde Geçici Yönetim Kurulunu belirledi, görev dağılımlarını yaparak çalışmalarına başladı.

12 Haziran 2007 tarihinde de dernek, 17 kurucu firmanın katılımı ile kuruluşunu yasal olarak tamamladı. Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği (MTMD), 1. Olağan Genel Kurulunu 1 Aralık 2007 tarihinde İTÜ Maçka Sosyal Tesislerinde gerçekleştirdi. Genel Kurul 22 firma temsilcisinin katılımıyla yapıldı.

1. Olağan Genel Kurul’da derneğin birinci dönem Yönetim Kurulu; Ersin Gökbudak (Başkan), İsmet Mura (Başkan Yardımcısı), Mürşit Çelikkol (G. Sekreter), Recep Yıldız (Sayman), Hüseyin Erdem (Üye), Mustafa Bilge (Üye), Tahir Yılmaz (Üye)’dan oluştu. Yönetim Kurulu’nun yedek üyeleri; Tuncay Ayhan, Selim Evyapan, Faruk Özger, Hakan Bulgun, Cihan Akbulut şeklinde belirlendi. Denetim Kurulu asıl üyeleri; Olgun Sönmez, Mustafa Arslancan, İrfan Çelimli, yedek üyeleri; Metin Kaya, İsmail Hakkı Gürler, Mehmet Gürhan olarak seçildiler.

2. Olağan Genel Kurul 30 Mayıs 2009 tarihinde toplanarak yeni Yönetim ve Denetim Kurulunu seçmiştir. 33 Firmayı temsilen yapılan seçimlerde ikinci dönem Yönetim Kurulu; İsmet Mura (Başkan), Recep Yıldız (Başkan Yardımcısı), Mürşit Çelikkol (Genel Sekreter), Mustafa Arslancan (Sayman), Ersin Gökbudak (YK Üyesi), Hüseyin Erdem (YK Üyesi), Mustafa Bilge (YK Üyesi) ’dan oluştu. Yönetim Kurulu’nun yedek üyeleri; Cihan Akbulut, İrfan Çelimli, Faruk Özger, Seçkin Ceran, Osman Arı şeklinde belirlendi. Denetim Kurulu asıl üyeleri; Tahir Yılmaz, Tuncay Ayhan, Metin Kaya, yedek üyeleri; Selim Evyapan, Önder Boyalıklı, Muammer Aslan olarak seçildiler.

3. Olağan Genel Kurul 28 Mayıs 2011 tarihinde İTÜ Maçka Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Üçüncü dönem Yönetim Kurulu; Recep Yıldız (Başkan) Mürşit Çelikkol (Başkan Yardımcısı), Mustafa Bilge (Genel Sekreter), İrfan Çelimli (Sayman), İsmet Mura (YK Üyesi), Hüseyin Erdem (YK Üyesi), Osman Arı (YK Üyesi) ’dan oluştu. Yönetim Kurulu’nun yedek üyeleri; Cihan Akbulut, Faruk Özger, F. Tuncay Ayhan, Aykut Aslan, Hakan Bulgun şeklinde belirlendi. Denetim Kurulu asıl üyeleri; Tahir Yılmaz, Metin Kaya, Önder Boyalıklı, yedek üyeleri; Muammer Aslan, Mehmet Rıza Gençel olarak seçildiler.

4. Olağan Genel Kurul 25 Mayıs 2013 tarihinde Yıldız Hisar Tesislerinde gerçekleştirildi. Dördüncü dönem Yönetim Kurulu; Mürşit Çelikkol (Başkan) Mustafa Bilge (Başkan Yardımcısı), İrfan Çelimli (Genel Sekreter), Faruk Özger (Sayman; 25 Mayıs 2013-12 Kasım 2013 tarihleri arası saymanlık yapmış istifa nedeniyle bu tarihten sonra İbrahim Biner Yönetim Kurulunca sayman olarak seçilmiştir), Recep Yıldız (YK Üyesi), Mehmet Uzel (YK Üyesi), İbrahim Biner (YK Üyesi; 25 Mayıs 2013-12 Kasım 2013 tarihleri arasında YK üyesi, sonrasında Sayman) ’dan oluştu. Yönetim Kurulu’nun yedek üyeleri; Cihan Akbulut (12 Kasım 2013 tarihinden sonra YK Üyesi), Osman Arı, Aykut Aslan, Çetin Yıldırım, Ersin Karahan şeklinde belirlendi. Denetim Kurulu asıl üyeleri; Tahir Yılmaz, Önder Boyalıklı, Mehmet Ali Bozyel, yedek üyeleri; Muammer Aslan, Metin Kaya, Tufan Tunç (16 Haziran 2014 vefat etmiş olan değerli büyüğümüzü her zaman özlem ve saygıyla anacağız, yokluğunu hep hissedeceğiz) olarak seçildiler.

5. Olağan Genel Kurul 02 Mayıs 2015 tarihinde Radisson BLU Hotel Asia-Ataşehir'de gerçekleştirildi. Beşinci dönem Yönetim Kurulu; Mustafa Bilge (Başkan) İrfan Çelimli (Başkan Yardımcısı), Çetin Yıldırım (Genel Sekreter), İbrahim Biner (Sayman), Mürşit Çelikkol (YK Üyesi), Önder Boyalıklı (YK Üyesi), Barış Şevketbeyoğlu (YK Üyesi) ’dan oluştu. Yönetim Kurulu’nun yedek üyeleri; Gürkan Arı, Cihan Akbulut, Mehmet Uzel, Mehmet Ali Bozyel, Fuat Şimşek (27.09.2016 tarihine kadar) şeklinde belirlendi. Denetim Kurulu asıl üyeleri; Osman Arı, Metin Kaya, Ayşe Begüm Tunç, yedek üyeleri; Muammer Aslan, Aykut Aslan, Ersin Karahan olarak seçildiler.

6. Olağan Genel Kurul 27 Mayıs 2017 tarihinde Radisson BLU Hotel Asia-Ataşehir'de gerçekleştirildi. Altıncı dönem Yönetim Kurulu; İrfan Çelimli (Başkan), İbrahim Biner (Başkan Yardımcısı), Barış Şevketbeyoğlu (Genel Sekreter), Gürkan Arı (Sayman), Mustafa Bilge (YK Üyesi), Önder Boyalıklı (YK Üyesi), Çetin Yıldırım (YK Üyesi) ’dan oluştu. Yönetim Kurulu’nun yedek üyeleri; Emel Mutlu, Mehmet Uzel, Cihan Akbulut,  Maksut Baltacı, Murat Suiçmez şeklinde belirlendi. Denetim Kurulu asıl üyeleri; Osman Arı, Ayşe Begüm Tunç, Soner Çelik, yedek üyeleri; Fevzi Durgun, Aykut Aslan, Metin Kenter olarak seçildiler.

7. Olağan Genel Kurul 25 Mayıs 2019 tarihinde Bostancı Dedeman Otel'de gerçekleştirildi. Yedinci dönem Yönetim Kurulu; İbrahim Biner (Başkan), Barış Şevketbeyoğlu(Başkan Yardımcısı), Gürkan Arı (Genel Sekreter), Önder Polat (Sayman), İrfan Çelimli (YK Üyesi), Murat Suiçmez (YK Üyesi), Şeref Gençer (YK Üyesi) ’den oluştu. Yönetim Kurulu’nun yedek üyeleri; Ali Hepsayar, Üzeyir Uludağ, Mehmet Ali Bozyel, Tayfun Yöndem, Ayşe Çakıroğlu şeklinde belirlendi. Denetim Kurulu asıl üyeleri; Önder Boyalıklı, Maksut Baltacı, Osman Arı, yedek üyeleri; Bülent Aydoğdu, Ayşe Begüm Tunç, Gökhan Tepe olarak seçildiler.

8. Olağan Genel Kurul 23 Haziran 2021 tarihinde Bostancı Dedeman Otel'de gerçekleştirildi. Sekizinci dönem Yönetim Kurulu; Hüseyin Erdem (Başkan), Murat Suiçmez (Başkan Yardımcısı), Tayfun Yöndem (Genel Sekreter), Önder Polat (Sayman), İbrahim Biner (YK Üyesi), Mehmet Ali Bozyel (YK Üyesi), Tunç Karakaya (YK Üyesi) ’dan oluştu. Yönetim Kurulu’nun yedek üyeleri; Üzeyir Uludağ, Uğur Münir Başıtaş, Ayşe Begüm Tunç, Aytuğ Yarmaz, Barış Yeşilbaş şeklinde belirlendi. Denetim Kurulu asıl üyeleri; Önder Boyalıklı, Ercüment Şevle, Maksut Baltacı, yedek üyeleri; Soner Çelik, Muammer Aslan, Erkan Tekin olarak seçildiler.