HABERLER

Bizden, Sektörel ve Basından Haberler
15.7.2016 - Bizden Haberler

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Meslekler


Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliği kapsamında Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Meslekler ile ilgili getirilen zorunluluk hakkında bilgilendirme: 
 
Tebliğde yalnızca zorunluluk getirilen meslekler için belgelendirme şartı aranırken, şantiyelerde tüm çalışanlar için bu tip belgelerin istendiği görülmektedir. Tebliğ ve içeriği kısaca şu şekildedir:
 
“25 Mayıs 2015 tarih ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliği” ile 40 meslekte Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK) Belgelerinin zorunlu hale getirildi. Tebliğ gereğince 25 Mayıs 2016 tarihinden sonra MYK belgesi olmayan kişilerin şantiyelerde çalıştırılamayacak.  İş müfettişlerince gerçekleştirilecek kontrollerde, belgesiz personelin çalıştırıldığının tespiti halinde işveren kuruluşa çalıştırdığı her personel için idari para cezası verileceği belirtilmektedir.”
 
25 mayıs 2015 Tarihli Tebliğ ve İçeriği 


MADDE 74- Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmaz. 
(2) Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarını ilgilendiren mevzuatta bu maddede belirtilen hususlara ilişkin gerekli düzenlemeler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki ay içinde yapılır. 
(3) Birinci fıkraya ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Birinci fıkrada belirtilen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.” 
 
25 Mayıs 2015 Tarih ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bir tebliğ ile 40 meslekte Mesleki Yeterlilikler Kurumu(MYK) Belgelerini zorunlu hale getirmiştir. 

Sektörmüzle ilgili bilgiler: 

“İklimlendirme Sektörü Ulusal Yeterliliklerinin” TOBB İklimlendirme Meclisi bünyesinde kurulacak bir alt komite tarafından hazırlanması planlanmaktadır.
Yayınlanmış Ulusal Meslek Standartları’nı aşağıdaki linkten görebilirsiniz. Verilen bilgiye göre 800 küsur çalışmanın içinden 339 adet meslek standardı yayınlanmıştır:
 
http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik_ara
 
Bakanlığın zorunluluk getirme konusundaki önceliği şu şekilde gerçekleşmektedir.  Komisyon çalışmaları devam ettikçe, oluşturduğu kriterlere göre belgelendirme zorunluluğu olan meslekler hızlıca artacaktır.

 • Tehlikeli ve Çok tehlikeli meslekler öncelikli olacak,
 • Belge verecek yeterli kurum var mı? konusu bizi ilgilendirecektir.

Yukarıda adresi verilen web sitesinde yer alan “Belge zorunluluğu getirilmiş ulusal yeterlilikler” kutucuğuna tıkladığınızda belge zorunluluğu olan meslekleri görülebilmektedir. Burada 48 adet belge zorunluluğu getirilmiş ulusal yeterlilik vardır.

Sektörümüzle ilgili olabilecek meslek standartlarının bazıları aşağıda belirtilmiştir:
(Yanında sıra numarası bulunanlar, ilgili linkten de görüleceği üzere zorunlu hale gelen meslek standartlarıdır.)
 
İnşaat

 • Isı Yalıtımcısı (sıra 27)
 • İnşaat İşçisi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat)
 • Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/Üstyapı)
 • Endüstriyel Boru Montajcısı (sıra 24)

  Elektrik-Elektronik

 • Elektrik Pano Montajcısı
 • Elektrik Tesisatçısı
 • Elektro-Mekanik Montaj İşçisi
 • İşletme Elektrik Bakımcısı
 • Otomasyon Sistemleri Montajcısı
 • Otomasyon Sistemleri Programcısı
 • Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı

 Enerji

 • Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı
 • Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (sıra 18)
 • Isıtma Ve Doğal Gaz Iç Tesisat Yapım Personeli (sıra 28)

 Metal

 • Çelik Kaynakçısı (sıra 15)
 • Aluminium kaynakçısı
 • Kaynak operatörü
 • Makina Ressamı
 • Metal Sac İşlemeci (sıra 35)
 • Bacacı (sıra 9)
 • Kaynak Operatörü (sıra 31)

 
Örneğin; Kaynak operatörü belgelendirmesi için yetkili firmalar: GEDİK, TTMOB MMO, TÜRK LOYDU’dur.
 
Firma isminin üzerine tıkladığınızda, ilgili kuruluşun başka hangi yeterlilik belgelerini hazırlamaya yetki aldığını görebilirsiniz.

Firma isminin üzerine tıkladığınızda, ilgili kuruluşun başka hangi yeterlilik belgelerini hazırlamaya yetki aldığını görebilirsiniz300x200

Etkinlikler

MTMD ve sektörel etkinlikler takvimini burada bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Etkinlikler Takvimi