HABERLER

Bizden, Sektörel ve Basından Haberler
6.11.2014 - Bizden Haberler

MTMD Üye Toplantısı - 6 Kasım 2014


MTMD ve İSİB’ in işbirliği ile düzenlenen toplantı 6 Kasım 2014 tarihinde, 16.30-20.30 saatleri arasında, İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı, Koru Restaurant’ ta gerçekleşti. MTMD üyesi firmaların temsilcileri ile İSİB Yönetim Kurulu,  "Müteahhitlerle İşbirliğini Geliştirme Çalışmaları ve İSİB Faaliyetleri Genel Bilgilendirme" adlı toplantıda bir araya geldi.

Saat 16:30’da başlayan toplantıda, ilk olarak MTMD Yönetim Kurulu Başkanı Mürşit ÇELİKKOL dernek faaliyetlerinden oluşan bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun sonunda, İSİB’in gerçekleştirmiş olduğu çalıştaylarda kurulan “Müteaahhitlerle İşbirliğini Geliştirme Komisyonu”nun projesi olan Türkiye İklimlendirme Sektörü Tanıtım Filmi konuklara sunuldu. Son olarak İSİB Yönetim Kurulu Başkanı S. Zeki POYRAZ, İSİB’in faaliyetlerinin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi ve konukların sorularını cevapladı.

MTMD Yönetim Kurulu Başkanı Mürşit ÇELİKKOL’un yaptığı sunumun ana başlıkları aşağıda bulunmaktadır.

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), 2011 yılı Ekim ayında kurulmuş ve 2012 yılı Ocak ayı itibariyle faaliyetlerine başlamıştır.
İSİB’in kuruluş amaçları aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

-  Sektörde faaliyet gösteren ihracatçı-imalatçı firmaları bir araya getirmek,

-  Sektörün sorunlarına tek elden çözüm aramak,

-  Sektörün ihracat kapasitesini artırmak ve İhracat hedefleri doğrultusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek,

-  Sektörümüzü  uluslararası platformlarda daha kapsamlı ifade edebilmek.

40 üyemizden 12 üye  İSİB’e üyedir.

Bu çerçevede 2012 yılından itibaren çeşitli  çeşitli Çalıştaylar, Yurtdışı Fuarlara Katılım  ( Brezilya, Fransa, Almanya, İtalya; Meksika) , Sektörel Dernekleri biraraya getirme Toplantıları gibi başlıklarla özetleyeceğimiz muhtelif aktivitelerle çalışmalarına devam eden İSİB önümüzdeki dönemlerde de başarılı bir çok faaliyeti gerçekleştirmeyi kendine hedef olarak belirlemiştir. İSİB Dernek  Faaliyetleri , İSİB’e üye olmanın avantajları konularında  Sayın Başkanım Zeki Bey daha detaylı bilgileri sizlerle paylaşacaktır , dolayısıyla ben bu konuyu  daha fazla uzatmadan, yine İSİB’in önderliğinde gündemimize giren MİGK, Müteahhitlerle İşbirliği Geliştirme Komisyonu  faaliyetleri hakkında bilgi vermek istiyorum.

MÜTEAHHİTLERLE İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME KOMİSYONU
İSİB organizasyonunda 14-17 Nisan 2013 tarihinde yapılan 2. Çalıştayda gündeme alınan 20 adet Gelişim ve Değişim Projesi değerlendirmesi sonucunda 13 Masa oluşturularak bir yol haritası belirlenmiştir.

Çalıştay sonrasında Stratejik Eylem Planı oluşturma ve izleme amacıyla yapılan çalışmalarda, sektör firmalarının Türk müteahhit firmaları ile işbirliğinin geliştirilmesi konusunda da belli eksiklikler ve bununla ilgili alınması gereken önlem ve aksiyonlar gündeme girmiş,  bunun üzerine İklimlendirme Sektör Platformu konuyu incelemiş ve İSİB çalıştayı sonrasında oluşturulan bu masalara ek bir masa açılması ve bu konuda çalışma yapılması önerisi ile İSİB’e başvurmuştur.

İSİB Yönetim Kurulunun konuya olumlu yaklaşımları sonucunda da  bir masa oluşturulması kararı alınmış ve İklimlendirme Sektör Platformu içindeki Derneklerden bir grup oluşturulmuş ve ilk toplantı 20 Aralık 2013 ‘de yapılmıştır. Bu toplantıda Masanın adı “Müteahhitlerle İşbirliği Geliştirme Komisyonu”, kısaltılmış adı MİGK olarak belirlenmiştir.

Komisyon Üyeleri :
Mehmet Mürşit  Çelikkol (MTMD)
Metin Duruk (ISKAV, İklimlendirme Meclisi)
Taner Yönet (İSKİD)
Murat Arısoy (İSKİD)
Aykut Aslan  (TTMD)
Levent Taşkın (İSKİD)
Celalettin ÇELİK (DOSİDER)
Ertuğrul Şen ( İZODER)
Mustafa Bilge ( MTMD)
Nezih Giray ( MTMD)
Alev Toprak (ESSİAD)
Turgay Karakuş (SOSİAD)  olarak belirlenmiştir.

Yapılan ilk komisyon toplantısında öncelikli olarak Türk Müteahhit firmaları ve sonrasında da Yurtdışı Müteahhit firmalar ile işbirliğinin geliştirilmesi adına yapılması gereken işler görüşülmüş ve  konu başlıkları belirlenmiştir.

Belirlenen konu başlıkları:
1-1  Türk Müteahhitlik Sektörü yapısının incelenmesi, iletişim kurmak üzere ilgili derneklerin belirlenmesi,

1-2  İklimlendirme Sektörünün tanıtımı için bir sunum hazırlanması,

1-3  İlgili Müteahhit Derneklerle görüşmeler yapılması ve bu görüşmelerden sonra strateji belirlenmesi ve yol haritası çizilmesi,

1-4  Yurt dışındaki müteahhit organizasyonlarla işbirliği yapılması,

1-5  Tamamlanan yurt dışı projelerde Türkiye’den malzeme temin edilmemesinin nedenlerini araştırma ve bu nedenler üzerinde çalışma yapılması.

Türk Müteahhitlik Sektörünün İncelenmesi, Derneklerin Belirlenmesi:

Bu kapsamda Türkiye'deki Müteahhit firma organizasyonları (dernekleri)  Sayın Ertuğrul Şen tarafından incelendi. Bu organizasyonlar arasından, İSİB'in ihracat hedeflerine uygun olarak TMB -Türkiye Müteahhitler Birliği ve TMMMB-Türk Müşavir Mühendisler ve Müteahhitler Birliği ile işbirliğinin araştırılması ve İNTES-Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası'nın görüşlerinin alınması fikri benimsendi.

Uzun vadeli hedefimizin yurtdışında iş yapma potansiyelini arttırmak olması sebebiyle  ilk toplantının, üyelerinin çok büyük bir kısmı  yurtdışında iş alan TMB ile yapılması uygun görüldü. İSİB ve sektör dernekleri adına bir heyet oluşturularak TMB yöneticileriyle tanışılması ve ön görüşmeler yapılmasına karar verildi. Sektör Tanıtım Filminin bitirilmesinden sonra TMB'ne toplantı talebi yazısı gönderilerek görüşme talebimizin gerekçeli olarak bildirilmesi ve randevu alınması sonrasında bu görüşme gerçekleştirilecek olup, sonrasında da TMMMB ve İNTES ile ayrı iletişim kurulacaktır.

 

Sektör Tanıtımı:
1) Tanıtım filmi:  Sektörümüzü, yapacağımız görüşmelerde kısa ama öz bir şekilde tanıtmak amacıyla bir tanıtım filmi hazırlanmasına karar verilmiş  ve birazdan birlikte izleyeceğimiz İklimlendirme Sektörü tanıtım filmi hazırlanmıştır.

 

Tanıtım filminin, sektörel anlamda genel bir tanıtım içeriği olacağından, detay bilgileri içermeyeceği görüşülmüş ve ilave destek dokümana ihtiyaç olacağından hareketle bir tanıtım kitabının hazırlanması, Türkiye İklimlendirme Sektörü ve Sektör Dernekleri hakkındaki ayrıntılı bilgilere bu kitapçıkta yer verilmesine,  ayrıca tanıtım filmi ve kitabını içeren USB hazırlanması ve  görüşmeler esnasında muhatap kişi/kurumlara verilmesi kararı verilmiştir. Tanıtım kitapçığında dernek bilgileri, hizmetleri, üyelerinin iletişim bilgileri bulunması, içinde Türkiye'nin konumu ve yapısına ilişkin bilgiler olacaktır.

2) Mikro web sitesi: Tüm bu yapılan çalışmaların ve hazırlanan belgelerin ayrıca bir web sitesi altında toplanması düşünülmüştür. Komisyonun amaç ve etkinliğinin yaygınlaştırılması ve planlanan toplantı, organizasyon ve benzerleri hakkında web sitesi üzerinden tüm Sektörel Derneklere ve üyelerine  bilgi verilmesinin önemli olacağı düşünülmüştür. 

İnşaat Müteahhit Organizasyonları ile Görüşmeler:
İnşaat Müteahhitlerle yapılacak toplantılarda film gösteriminden sonra dernek üyelerinin yaptığı işler ve referansları ayrıca sunulacak, derneklerimizin kendileri için danışma ve güvence merkezi olduğu belirtilecektir. Sonrasında tespit edilecek bir strateji çerçevesinde yol haritası çizilecek, ve uygulanması için gerekli önlem ve aksiyonlar alınacaktır.

Yurt Dışındaki Müteahhitlerle İşbirliği Yapılması

Komisyonun görevleri arasında yurtdışındaki müteahhitlik organizasyonlarına ulaşmanın yollarını belirlemek de bulunmaktadır. Öncelikle Avrupa ülkelerinin Müteahhitlik yapısının incelenmesinin gerekli olduğu düşünülmüş ve  sonrasında ilk önce incelenecek ülke olarak  Almanya seçilmiştir.Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası ile Almanya'daki organizasyonlar hakkında  çalışmalar  yapıp ,Almanya'da temasa geçilecek müteahhitlik organizasyonları tespit edilerek izlenecek yol belirlenecektir. Gerekirse EIC-Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği ile de temasa geçilecektir.Yurtdışındaki proje yönetim firmalarına tanıtım yapılırken Türkiye’deki organizasyon yapısının ve  ürünlerimizin  güvenilir olduğu belirtilecektir.

Yurt Dışı Projelerde Türkiye’den Malzeme Temin Edilmesi:

Yurt dışı projelerde Türkiye’den malzeme temin edilmeme nedenlerinin araştırılması konusunda veri toplamak amacıyla yurtdışında iş yapan mekanik Müteahhitlere sorulmak üzere bir anket formu hazırlanmış ve bu formda çeşitli malzeme gruplarının Türkiye’den temin edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi istenmiştir. MTMD- Üyeleri tarafından doldurulan bu anket sonucunda elde edilen bilgiler Yurt Dışı Müteahhit organizasyonlarla yapılacak görüşmeler için strateji belirlemekte kullanılacaktır.300x200

Etkinlikler

MTMD ve sektörel etkinlikler takvimini burada bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Etkinlikler Takvimi