MTMD

İklimlendirme Teknik Kurulu Çalışmaları

İKLİMLENDİRME TEKNİK KURULU ÇALIŞMALARI

Tüm dünyanın üstesinden gelmeye çalıştığı pandemi sürecinde yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek, özellikle iklimlendirme sistemleri ile ilgili birtakım yanlış bilgilendirme ve uygulamaların önüne geçmek amacıyla 11 sivil toplum kuruluşu ve değerli hekimlerimizden oluşan İklimlendirme Teknik Kurulu özverili çalışmalarına devam etmektedir.  


İklimlendirme Teknik Kurulu Çalışmaları Metinleri

SUNUM : Okullarda ve Kreşler'de Pandemi Tedbirleri Durum Tespiti Sunumunu İndirmek İçin Lütfen Tıklayın (28.09.2020)

PDF : İklimlendirme Teknik Kurulu Gıda Tesisleri Et Kombinaları ve Soğuk Odalarda Pandemi Tedbirleri Metnini Açıkladı (28.09.2020)

PDF : İklimlendirme Teknik Kurulu Okullar ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri Ver.01 Metni (28.09.2020)

PDF : İklimlendirme Teknik Kurulu Havaalanları Terminal ve İşletme Binalarında Pandemi Tedbirleri Metni (27.07.2020)

PDF : İklimlendirme Teknik Kurulu Endüstriyel Tesislerde Pandemi Tedbirleri Metni (20.07.2020)

PDF : İklimlendirme Teknik Kurulu, Mevcut Binalarda İklimlendirme Havalandırma Sistemlerinin İşletme ve Bakım Yönünden Alınması Gereken Genel Tedbirler Prosedürü Metni (14.07.2020)

PDF : İklimlendirme Teknik Kurulu Gar Binaları, Otobüs Terminalleri ve Deniz Ulaşım Yolcu Salonları Pandemi Tedbirleri Metni (14.07.2020)

PDF : İklimlendirme Teknik Kurulu Ofislerde Pandemi Tedbirleri Metni (6.07.2020)

PDF : İklimlendirme Teknik Kurulu Hastanelerin Klima ve Havalandırma Tesisatlarında Alınacak Önlemler Metni (1.07.2020)

PDF : İklimlendirme Teknik Kurulu Otellerde Pandemi Tedbirleri Ver.02 Metni (29.06.2020)

PDF : İklimlendirme Teknik Kurulu AVM’lerde Pandemi Tedbirleri Ver.02 Metni (29.06.2020)

PDF : İklimlendirme Teknik Kurulu Karayolu Toplu Taşıma Araçlarında Pandemi Önlemleri Metni (22.06.2020)


İklimlendirme Teknik Kurulu Basın Açıklamaları

İklimlendirme Teknik Kurulu Havaalanları Terminal ve İşletme Binalarında Pandemi Tedbirleri Metnini Açıkladı (27.07.2020)

İklimlendirme Teknik Kurulu Endüstriyel Tesislerde Pandemi Tedbirleri Metnini Açıkladı (20.07.2020)

İklimlendirme Teknik Kurulu, Mevcut Binalarda İklimlendirme Havalandırma Sistemlerinin İşletme ve Bakım Yönünden Alınması Gereken Genel Tedbirler Prosedürü Metnini Duyurdu (14.07.2020)

İklimlendirme Teknik Kurulu Gar Binaları, Otobüs Terminalleri ve Deniz Ulaşım Yolcu Salonları Pandemi Tedbirleri Metnini Açıkladı (14.07.2020)

İklimlendirme Teknik Kurulu Gıda Tesisleri Et Kombinaları ve Soğuk Odalarda Pandemi Tedbirleri Metnini Açıkladı (28.09.2020)

İklimlendirme Teknik Kurulu Okullar ve Kreşlerde Pandemi Tedbirlerini Revize Etti ( 28.09.2020)

İklimlendirme Teknik Kurulu Basın Açıklaması Duyurusu (28.09.2020)

İklimlendirme Teknik Kurulu Ofislerde Pandemi Tedbirlerini Açıkladı (6.07.2020)

İklimlendirme Teknik Kurulu Hastanelerin Klima ve Havalandırma Tesisatlarında Alınacak Önlemler Metnini Açıkladı (1.07.2020)

İklimlendirme Teknik Kurulu AVM’lerde Pandemi Tedbirleri Metnini Revize Etti (29.06.2020)

İklimlendirme Teknik Kurulu Otellerde Pandemi Tedbirleri Metnini Revize Etti (29.06.2020)

İklimlendirme Teknik Kurulu Okullar ve Kreşlerde Pandemi Tedbirlerini Açıkladı (29.06.2020)

İklimlendirme Teknik Kurulu Oteller ile Toplu Taşıma Araçlarında Pandemi Tedbirleri Metinlerini Duyurdu (22.06.2020)

İklimlendirme Teknik Kurulu AVM’lerde Pandemi Tedbirleri Metnini Açıkladı (12.06.2020)


Basın Açıklaması Kayıtları

- İklimlendirme Teknik Kurulu, Okullarda ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri Durum Tespiti Sunumu Kaydı:

- Okullarda ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri Rev.01 ile Gıda Tesisleri Et Kombinaları ve Soğuk Odalarda Pandemi Tedbirleri Basın Açıklaması Kaydı:

- İklimlendirme Teknik Kurulu Havaalanları Terminal ve İşletme Binalarında Pandemi Tedbirleri Metni Basın Açıklaması Kaydı:

- İklimlendirme Teknik Kurulu Endüstriyel Tesislerde Pandemi Tedbirleri Metni Basın Açıklaması Kaydı:

- İklimlendirme Teknik Kurulu Gar Binaları, Otobüs Terminalleri ve Deniz Ulaşım Yolcu Salonları Pandemi Tedbirleri Metni Basın Açıklaması Kaydı:

- İklimlendirme Teknik Kurulu Ofislerde Pandemi Tedbirleri Metni Basın Açıklaması Kaydı:

- İklimlendirme Teknik Kurulu Hastanelerin Klima ve Havalandırma Tesisatlarında Alınacak Önlemler Metni Basın Açıklaması Kaydı:

- İklimlendirme Teknik Kurulu Okullar ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri Metni Basın Açıklaması Kaydı:

- İklimlendirme Teknik Kurulu Otellerde ve Toplu Taşıma Araçlarında Pandemi Tedbirleri Metni Basın Açıklaması Kaydı:

- İklimlendirme Teknik Kurulu AVM'lerde Pandemi Tedbirleri Metni Basın Açıklaması Kaydı:
 

İKLİMLENDİRME TEKNİK KURULU

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK)

Ege Soğutma Sanayici ve İş Adamları Derneği (ESSİAD)

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV)

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD)

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD)

Makina Mühendisleri Odası (MMO)

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği (MTMD)

Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği (MÜKAD)

Türkiye Tesis Yönetim Derneği (TRFMA)

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD)

Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği (UTTMD) ile

 

Tıp Doktoru Uzman Hekimler:

Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu, Prof. Dr. Candan Çiçek, Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin, Doç. Dr. Ebru Ortaç Ersoy, Prof. Dr. Feride Aksu Tanık ile İklimlendirme Teknik Kurulu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bununla birlikte Sektörümüz ile ilgili çalışmalar yapan aşağıdaki oluşumların tüm pandemi ile ilgili çalışmalarını kullanıyoruz, geliştiriyoruz ve ülkemiz gerçeklerine adapte ediyoruz.

ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers,

REHVA is the Voice of European HVAC Designers and Building Services Engineers

 

İKLİMLENDİRME TEKNİK KURULU KOMİSYONLARI

Komisyonlarımız ve çalışma sistematiği aşağıdadır.

1- Mevcut Yapılar Komisyonu,

(AVM, Otel, Okullar ve Kreşler Tamamlandı, Plaza iş Ofisleri, Endüstriyel Tesisler, Gıda Tesisleri ve Soğuk Hava Deposu, Havaalanları, Tren Garları ve Hızlı Tren Peronları, Otobüs Terminalleri, Metro Peronları, Diğer binalar),

2- Mevcut Yapılar İşletme ve Bakım Komisyonu,

(AVM, Otel, Ofis, Fabrika, Dükkân, konut gibi binalarda işletme bakım prosedürleri hazırlanmakta),

3- Test, Ayar, Dengeleme ve Salgın Denetleme Komisyonu,

Bağımsız kurum ve kuruluşlarca denetleme yapılma koşulları hazırlanmakta. Ve yapılacak değişimlerin Test, Ayar, Dengeleme işlemlerinin yapılıp İKLİMLENDİRME TEKNİK KURULU Tavsiyelerine göre tadilat yapıldığının kontrolü ve raporlaması)

4- Hijyenik Yapılar ve Hastaneler Komisyonu

5- Basın Bilgilendirme ve Yayın Takip Komisyonu

(Kamu spotu hazırlama, basın ile iletişim kurmak, basın bildirileri hazırlamak, basında çıkan yayınları takip edip tasnifleyip raporlamak)

6- Pandemi Mekanik Tesisat Ar-Ge Komisyonu 

(Ar-Ge merkezi ölçüm, ölçüm sonuçlarını değerlendirme, laboratuvar kurulması ve ölçüm sonuçlarını değerlendirmek konularında çalışmalarını sürdürmekte)

7- Pandemi Senaryolarına Göre Tasarım Komisyonu

Bu tarihten sonra yapılacak yeni yapılarda Pandemi senaryolarını da tasarımlara katarak yeni tasarım kriterlerini oluşturma konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

8- Danışma Komisyonu

Kurul çalışmalarından çıkan çalışmaların (Tıp Dr. Virologlar, Tıp Dr. Halk Sağlığı Uzmanı, Tıp Dr. Mikrobiyologlar, Tıp Dr. Yoğun Bakım Uzmanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı, COVID 19 Tedavisinde Bire Bir Çalışmış Hekimler ile Mekanik Tesisat Konusunda Akademisyen ve Uygulama, Tasarım, Müşavirlik Yapmış Kişilerden Oluşan Akademisyen Kadroları ile) İnsan sağlığı ve gelecekteki muhtemel oluşabilecek mahsurların tespiti ve bu kriterlere göre değerlendirilmesinin yapılması

9- Yurt Dışı Akademik Çalışma İzleme ve Takip Komisyonu

10- Toplu Taşıma Araçları Komisyonu

 

.